Tietosuojaseloste

Rohkea johtaja -postituslista

Rohkean johtajan postituslista on tarkoitettu Rohkean johtajan uutiskirjeen toimittamiseen Rohkean johtajan yhteisön jäsenille. Uutiskirjeellä tarkoitetaan kuukausittaista Rohkean johtajan kuukausihaastetta sekä mahdollisia erityistiedotteita, joita lähetetään maksimissaan 4 vuoden aikana.

Rohkean johtajan postituslistan ylläpitäjä on Rohkeajohtaja.fi, jonka taustalla toimivat Eloinn Oy (Y-tunnus 2562489-9) sekä VastarannanCoach (Y-tunnus 2496425-0). Rekisterin yhteyshenkilönä toimii Ranja Koverola, Kolmas linja 23 b 23, 00530 Helsinki / ranja@rohkeajohtaja.fi.

Rekisteri koostuu sähköpostiosoitteista. Sähköpostiosoitteiden haltijat ovat:

a) ilmoittautuneet itse Rohkean johtajan postituslistalle, jolloin heidän antamansa sähköpostiosoite säilytetään rekisterissä niin kauan, kuin Rohkean johtajan uutiskirjeitä lähetetään, tai he itse pyytävät poistamista listalta.

b) yllämainittujen yritysten asiakkaita, jolloin heidän tietojaan säilytetään listalla 7 vuotta, tai he itse pyytävät poistamista listalta.

Kaikki sähköpostiosoitteiden käsittelyyn liittyvät ohjelmat ja palvelut ovat ilmoittaneet olevansa GDPR- tietosuojalainsäädännön mukaisia. Rekisterin tietoja ei luovuteta millekään muulle taholle.

Sähköpostiosoitteensa lähettäneillä sekä asiakasyrityksillä on oikeus tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.