Kaikki kirjoittajan Heli Koistinen artikkelit

Miten muistan kuka olen?

Seisahdan hetkeksi aamukahvin hakumatkalla ja tutkailen töihinsä kiiruhtavia ihmisiä. Pohdin työn merkityksellisyyttä, eli sitä kuinka merkittävää on, että joka ikinen työntekijä hahmottaa työnsä syvemmän merkityksen. Kuinka ilman juuri hänen panostaan ei synny rakkautta eikä rahaa.

Mihin se merkitys sitten joskus katoaa?

 • Arjen kiireisiin
 • Kaatuneeseen kahvikuppiin
 • Murjottavaan kollegaan
 • Toimimattomaan työvälineeseen
 • Etäiseen pomoon
 • Epäselviin tavoitteisiin
 • Epärealistisiin visioihin…

Ja niin edelleen. Katoaminen on helppoa.

Millä välineillä voisi olla katoamatta? Miten muistaa joka päivä arjessa

Kuka olet, missä olet hyvä ja miksi sinua tarvitaan.

Ja kuinka kertoa siitä toisille samaan tyyliin kuin se toinen niistä Pietarinkirkon rakentajista: minä teen maailman upeinta ihmisten ja jumalan kohtaamispaikkaa.

Toisinkin voisi sanoa, jos niin valitsisi: minä tässä vaan ladon näitä tiiliä. Mutta miksi kukaan valitsisi niin?

Muistilistapeliä

Tee tänään! Kiireellinen! Kauppalista. Pakkauslista. To-do -lista mökille!

Moni meistä elää kalenterin ja listojen varassa. Eikä ihme. Listat helpottavat arkea monin tavoin. Kun asian kirjoittaa ylös, sitä ei tarvitse pitää työmuistissa, mikä vapauttaa aivokapasiteettia muihin asioihin.

Hyvä tapa kääntyy kuitenkin itseään vastaan, jos lista vain pitenee töiden kasaantuessa. Pitkät ja päättymättömät listat voivat uuvuttaa tehokkaankin suorittajan.

Ongelmallista on myös, kun samanlaisia listoja löytyy työpäivän päätteeksi myös perheen, ystävien ja harrastusten parista. Listoja kertyy paperille, post-iteille, tietokoneelle ja mobiililaitteeseen. Päällekkäiset ja toisistaan erilliset tehtävät seuraavat toistaan. Onko kumma jos kuppi on nurin?

Miten muistilistapelin voi voittaa?

Yksi hyödyllinen keino on määritellä listan alkuun esimerkiksi kullekin päivälle tai viikolle yhdestä kolmeen tärkeintä asiaa ja fokusoida tekemisen energia niihin.

Voit myös kokeilla jäsentää sinulle itsellesi toimivinta listaustapaa seuraavin kysymyksin:

 • Minkä asioiden kirjaaminen ylös auttaa sinua arjessa? Millaiset merkinnät kuormittavat turhaan?
 • Missä muodossa lista on helposti ulottuvillasi? Puhelimessa, pilvessä vai paperilla?
 • Tarvitseeko tiimisi tai projektisi jaettuja työlistoja? Millainen on toimiva jaettu työlista?
 • Millaisiin merkintöihin on helpointa tarttua?
 • Tarvitseeko listaasi liittää lisätietoja, esim. linkit?
 • Miten saat raivattua palautumiselle ja levolle aikaa, johon listat ja ”pitäisi-ajattelu” eivät ulotu?

Jotkut suosivat lisäksi muistisääntöjä, jotka muistuttavat heille tärkeistä asioista, kuten:

”Kenelle tämä asia oikeasti kuuluu?”
”Määräänsä enempää ei voi tehdä.”
”Maailma ei kaadu vaikka en ehtisi olla täydellinen”
”Kyllä se asia muistuttaa itsestään, jos se on oikeasti tärkeä.”

Mistä sinun pitäisi muistuttaa itseäsi?

Haastavat tyypit työpaikalla 2 – Rajaton esimies

”Tämä uusi projekti on tärkeä ja todella mielenkiintoinen. Niin paljon mahdollisuuksia! Niin siis tietenkin myös normihommat hoituvat sinulta samalla tavalla, kun ne on aiemminkin hoituneet, eikö niin?”

”Jos et saa kaikkea tehtyä, sinun täytyy miettiä tarkemmin omaa ajanhallintaasi. Ei meillä ole mahdollisuutta saada lisäresursseja tai ostopalveluita, kun firman tilanne on niin huono.”

Oletko tavannut tämän esimiestyypin tai muistat joskus toimineesi hänen alaisenaan? Tai ehkä tunnistat itsesi yhdeksi lukemattomista hyvää tarkoittavista ja asiastaan innostuneista kehittäjätyypeistä, jonka on vaikea rajata työmäärää, sillä huomiostasi kilpailee jatkuvasti useita mielenkiintoisia työtehtäviä.

Kun koko osasto oireilee ylettömän työmäärän alla, syynä saattaa olla rajaton esimies. Rajaton esimies kasaa töitä itselleen ja muille, eikä osaa sanoa ei – silloinkaan, kun sitä mitä kipeimmin tarvittaisiin. Tällainen esimies saattaa huomaamattaan ja tahtomattaan ylikuormittaa koko osaston.

Rajattoman esimiehen tapaus on johtajalle kaksiteräinen miekka. Monessa asiassa yhteistyö voi toimia kuin tanssi – etenkin johdon suuntaan, sillä hän ei juurikaan kyseenalaista saamiaan toimeksiantoja. Toisaalta rajattomuus saattaa peittää alleen sen, että esimiehen johtamassa organisaatiossa ei kaikesta hyvästä huolimatta voida hyvin. Rajaton esimies voi aiheuttaa tahtomattaan ison riskin vaihtuvuuden kasvulle, osaavien ihmisten uupumiselle ja pitkille sairauspoissaoloille.

Johtajan vastuuseen kuuluu päättää, missä vaiheessa rajattoman esimiehen toimintaan pitää puuttua. Entä jos et ole varma onko kyse ongelmallisesta rajattomuudesta?

Rajattoman esimiehen arviointiin ja tukemiseen voit kokeilla seuraavia toimenpiteitä:

Jos esimies ottaa lähtökohtaisesti vastaan kaikki sinulta ja muilta tulevat toimeksiannot niitä kertaakaan kriittisesti arvioimatta, on syytä huolestua.

 • Kysy itseltäsi: Osaako esimies tukea ja rajata alaistensa työkuormaa niin, että toiminta on tehokasta? Onko työyhteisö määritellyt selkeät ydinprioriteetit? Onko kehittäminen fokusoitua niin, ettei kaikkea yritetä parantaa kerralla?
 • Kerääntyykö esimiehen organisaatioon useampia ”jokapaikan höyliä”, jotka hoitavat juoksevia asioita, kun muut eivät ehdi tai istutaanko tiimissä paljon sisäisissä palavereissa? Kertooko tämä kenties siitä, ettei työtä ole lähtökohtaisesti organisoitu tehokkaasti, tiimin jäseniltä puuttuu osaamista tai ettei tieto eri tekijöiden välillä kulje muutoin kuin palavereissa?

Jos huolesi esimiehen rajattomuudesta osoittautuu aiheelliseksi, voit esimerkiksi:

 • Kutsua hänet säännölliseen tavoitekeskusteluun: mikä on juuri nyt olennaista, mitä tehdään/ei tehdä seuraavaksi
 • Ohjata esimiestä tekemään ja ohjaamaan myös oman tiiminsä jäseniä tekemään perusteltuja resurssisuunnitelmia ja projektisuunnitelmia. Pyydä muistamaan myös riskien analysointi!
 • Rajata esimiehen työnkuvaa sopivasti, luovuutta ja innostusta tukahduttamatta. Palauta esimiehen mieleen koko organisaation tavoite, sen prioriteetit ja resurssien (aika, raha, henkilöt) rajallisuus.
 • Luoda eri keskusteluissa esimiehelle ymmärrystä siitä, että toiminnassa pitää olla jokin yhteinen suunta, johon kuljetaan – kunnes jossain kohdassa tietoisesti valitaan jokin toinen suunta.
 • Ohjata esimiestä arvioimaan omaa toimintaansa ja pyytämään tiimiltään palautetta.

Jos esimies ei kykene esittämään työyhteisönsä visiota, perustehtävää, painopisteitä ja tavoitteita yhdellä A4:lla tai kuvaamaan niitä muulla tavoin selkeästi ja lyhyesti, voit perustellusti:

 • Pyytää häntä kiteyttämään ne, mahdollisesti jopa yhdessä johtamansa tiimin kanssa. Tällä toimenpiteellä tiimi saa yhteistä ymmärrystä suunnasta ja se myös vahvistaa tiimin kyvykkyyttä ja mahdollisuuksia rajata itse omaa tehtäväänsä.
 • Pyytää esimiestä linkittämään työyhteisön tavoitteet valittuihin organisaation teemoihin/painopistealueisiin ja rajaamaan ulkopuolelle ne suunnitelmat ja tavoitteet, jotka eivät selkeästi tuota olennaista lisäarvoa valittuihin teemoihin.

Mahdottomat alaiset

Onko sinun työyhteisössäsi ihminen, joka koettelee kärsivällisyytesi äärimmilleen? Joku joka silittää kaikkia vastakarvaan ja saattaa rauhallisenkin tiimipelaajan raivon partaalle.

Vuorovaikutukseen ja henkilökemioihin liittyviin ongelmiin on joskus vaikea puuttua, vaikka esimiehenä toki pitäisi niin tehdä. Silloinkin kun työyhteisö oireilee toistuvasti, voivat paremmat hetket laittaa epäilemään, kannattaako asiaa edes ottaa esille juuri nyt, kun tilanne ei ole niin paha kuin se oli hetki sitten.

Teorian ja lainsäädännön kannalta tulkinta on selvä: esimiehen on suojeltava työntekijöitään mm. epäasialliselta kohtelulta, kiusaamisesta puhumattakaan. Arjen tilanteissa tulkinnat ovat kuitenkin paljon haastavampia. Milloin tilanne on niin paha, että ongelmiin pitää tarttua? Voiko käydä niin, että puuttuminen pahentaa tilannetta? Aina ei ole selvää mitä jossakin tilanteessa on tapahtunut ja millainen toiminta palvelee työyhteisöä.

Kokosimme alle kysymyksiä, jotka ovat auttaneet ongelmien rohkeassa käsittelyssä:

 • Mitkä ovat työyhteisön perustehtävät? Tulevatko kunkin vastuulla olevat tehtävät hoidettua laadukkaasti ja ajoissa? Mikä auttaa ja mikä haittaa perustehtävien hoitamista?
 • Näkyykö tilanne asiakkaan tai yhteistyökumppanin palvelukokemuksessa?
 • Mitä toimenpiteitä tilanne vaatii? Mitä muita vaihtoehtoja sinulla on?
 • Tiedätkö toimivan työyhteisöongelman käsittelyn toimintaperiaatteet? Mikä on lainsäädännön kannalta olennaista? Kuka talon sisällä tai ulkopuolella voi auttaa sinua oikeiden toimintamallien löytämisessä?
 • Miten voit varautua ennalta tilanteisiin, joissa ongelmia tyypillisesti ilmenee?
 • Miten voit kehittää työyhteisön luottamuksen tasoa ja keskustelukulttuuria sellaiseksi, että vaikeistakin asioista on mahdollista puhua yhdessä?

Suosituksemme on, että puutut mieluummin turhaan kuin et ollenkaan, mutta tee se fiksusti.

Taitavaan puuttumiseen löydät lisää työkaluja Rohkean johtajan Mahdottomat alaiset ja esimiestyön haastavat tilanteet -koulutuksesta. Ilmoittaudu mukaan tästä!

Tässä ja nyt

Ehkä tunnistat itsessäsi tai ympärilläsi toimeliaan puuskutuksen ja huokailun, jonka tavoitteena on saavuttaa ”kesälomaa varten putsattu tyhjä työpöytä”? Tai kenties otsallesi kihoaa pieniä hikikarpaloita, kun mietit tekemättömien töiden listaa?

Elämme varsin ristiriitaisessa maailmassa, jossa itsensä johtamisen eetos asettaa yhä suurempia vaateita yksilön kyvylle selviytyä tästä kaikesta. Maailma pitää saada valmiiksi vähintään kahdesti vuodessa, ainakin ennen joulu- ja kesälomaa.

Samaan aikaan maailma on ihan yhtä valmis kuin se oli kymmenen tai sata tai jopa tuhat vuotta sitten. Me olemme osa ajassa matkaavaa maailmankaikkeutta, jonka läpileikkaava teema on muutos.

Yksi ihminen ei voi muuttaa maailmankaikkeuden suurta kuvaa, mutta yksi ihminen voi vaikuttaa siihen mihin hän käyttää aikansa. Vanha viisauskin sanoo, ettei kellään meistä ole, hetkestä toiseen, enempää kuin tämä hetki.

Niinpä näin kesän kynnyksellä kysymme kaikilta rohkeilta johtajilta ainoastaan:
Miten sinä aiot tehdä tästä kesästäsi – tässä ja nyt – ainutlaatuisen?

Oppimisen esteet ja strateginen merkitys – 10 kysymystä, jotka johtajan on kysyttävä johtoryhmältään

Kaikkihan me sen tiedämme: Suomen menestys on rakennettu ja sitä rakennetaan osaamiselle.

Osaamisen merkitystä menestymiselle on pidetty suoraviivaisena itsestäänselvyytenä: esimerkiksi diplomi-insinöörin koulutus on hyvä ja sillä pärjää työelämässä pitkälle.

Vanhoja totuuksia on kuitenkin viime aikoina ravisteltu yhä lujemmin. Äkkiä olemmekin tilanteessa, jossa monen asian pitää muuttua nopeassa tahdissa.

Esimerkkejä kriittisestä osaamisen kehittämisen ja uudistumisen tarpeesta ei tarvitse organisaatioissa etsiä kaukaa. Alla on seitsemän kohdan lista esimerkkitilanteista, joissa yrityksen olisi syytä pysähtyä pohtimaan osaamisen merkitystä ja toimenpiteitä sen varmistamiseksi.

 1. Kilpailutilanne markkinoilla: muutkin kehittävät ja investoivat: millä tehdään kilpailuetu?
 2. Yritys kasvaa kovaa vauhtia – rekrytoidaan haluttua osaamista ulkopuolelta, onko se oikeanlaista ja toimivatko erilaiset osaamiset yhteen? Millä tavalla huipuista rakennetaan tiimi?
 3. Kehitys kuluttajien odotuksissa: esimerkiksi osallistuminen, vastuullisuus
 4. Strategia ja muuttuvat osaamisvaatimukset: nopea suunnanmuutos tarvitaan
 5. Yhteiskunnallinen keskustelu ja uudistuminen, esim. perusopetuksen ja ammatillisen opetuksen uudistaminen
 6. Lakimuutokset, esimerkiksi työturvallisuus, hyvinvointi, tietoturvallisuus ja yksilönsuoja
 7. Muutokset, joita emme osaa ennakoida – Mikä on varasuunnitelmamme?

Kaikissa edellä mainituissa tilanteissa osaamisen ja kehittymisen pitäisi olla osa liiketoimintastrategiaa ja sen pitäisi näkyä päivittäisissä teoissa. Läpinäkyvyyden kulttuurissa asian mainitseminen muutamaan kertaan juhlapuheessa ei riitä.

Miten teidän organisaatiossanne on varmistettu osaamisen ja kehittymisen merkitys strategiasta käytännön tekoihin asti?

Muutostilanteen kriisiytyessä niin yksilöllä kuin yhteisölläkin on jo kivikaudelta tutut kolme vaihtoehtoa: jähmety, pakene tai taistele. Kysymys kuuluu, miksi organisaatio usein odottaa kriisiin asti ennen muutoksia? Uudistuminen voitaisiin tehdä paljon pienemmillä toimenpiteillä, jos muutos aloitettaisiin aiemmin. Tuhannen taalan kysymys kuuluukin, millä toimenpiteillä organisaatioon luodaan riittävän syvä ymmärrys kehittymistarpeesta. Ja miten varmistetaan kehittymistarpeeseen sopiva tuki, riittävä tekemisen keveys ja oppimisilmapiiri?

Haaste pienten, ristiriitaisten ja heikkojen muutossignaalien kohdalla tuntuu olevan muutostarpeen käsin kosketeltava ymmärtäminen. Tämä johtuu siitä, että muuttuminen/uuden oppiminen on ihmisaivoille kuormittava stressitilanne. Todennäköisesti me tiedostamattamme ennakoimme kuormitusta ja rajaamme toisinaan yllättävänkin kevyin mutu-perustein muuttumisen ja uudet haasteet ulkopuolelle. Tietoisella tasolla syy voi olla, että ”nyt on niin paljon muuta” tai vaikkapa ”ettei tätä kannata tehdä”, kun polku kiinnostavaan visioon nähdään liian pitkänä.

Toinen haaste on se, että oppiminen ja muuttuminen nähdään perinteisesti hyvin yksilölähtöisenä. Ja tottahan se on: jos yksilön toiminta ei muutu, ei mikään muutu. Mutta jos organisaatiossa on vain muutamia tällaisia muutoksia janoavia ja oppimiseen panostavia tähtiyksilöitä, on myös hyvin helppoa ajatella, että

”kyllähän se tuolle henkilölle on mahdollista uudistua, kun hänellä on kaikki nuo edellytykset joita minulla ei ole”.

Esimiehellä onkin iso rooli oppimiseen kannustamisessa, rohkaisemisessa ja erilaisten mahdollisuuksien avaamisessa. Arjen keskelläkin pitäisi jaksaa rakentaa osaamisesta koko yhteisön asia ja luonnollinen osa toimintakulttuuria.

Oppimiskulttuuri tarvitsee kehittyäkseen rohkean johtajan kolmiosta niin ajattelua, tunteita kuin tekojakin. Tarvitaan paljon innostamista ja myönteistä viestintää mutta myös kriittistä ajattelua ja vanhojen tapojen rakentavaa haastamista. Myös omien ja työyhteisön tunteiden tunnistaminen, lempeä hyväksyminen ja omien tunteiden voiman hyödyntäminen sekä tietoiset oppimista edistävät teot ovat merkittäviä.

Oppimiseen panostaminen edellyttää organisaation johdolta vahvaa sitoutumista. Ei riitä, että henkilöstön merkityksestä yhteisen päämäärän saavuttamisessa puhutaan silloin tällöin ulkoisille sidosryhmille. Tarvitaan tietoisia päätöksiä, tekoja ja epävarmuuden sietämistä sekä taitoja uskottavasti innostaa henkilöstö mukaan uudistumiseen. Lisäksi tarvitaan sitkeyttä ja valmiutta toistaa myönteisen kannustavasti ydinviestejä, esimerkiksi näin:

”Me olemme matkalla kohti jotain uutta. Meidän perille pääsemisemme edellyttää, että myös minä uudistan omaa toimintaani ja otan tarvittavat askeleet kohti yhteistä päämäärää. Töitä on edessä, mutta tästä selvitään kyllä.”

Organisaation tasolla on olennaista tarkastella osaamisen jakamisen rakenteita eli kaikkia niitä käytäntöjä, millä osaaminen siirtyy yksilöiltä ja tiimeiltä toisille ja millä tavalla yksilöt, tiimit ja koko organisaatio luovat yhdessä tietoa, osaamista ja kilpailuetua. Kehittymiseen ja rohkeisiin kokeiluihin ja tekemiseen tarvitaan myös mukaan koko organisaatio johdosta lattiatasolle. ”Minun oppimisestani” ja ”minun tarpeistani” täytyisi päästä ”meidän yhteiseen oppimistarpeeseemme” ja siihen, että strategisesti saadaan koko organisaatio yhdessä kehittämään ja ideoimaan.

Missä sinun organisaatiosi on, kun puhutaan strategisesta osaamisen kehittämisestä? – Jos haluat tietää, kysy itseltäsi ja organisaatiosi johtoryhmältä vaikkapa seuraavat 10 kysymystä:

 1. Mistä organisaationa puhumme, kun puhumme osaamisesta?
 2. Millaisella järjestelmällä ja teoilla edistämme osaamisen kehittymistä?
 3. Missä asioissa meidän pitää uudistua ja miksi?
 4. Miten varmistamme kriittisimmän osaamisen uudistumisen?
 5. Millaisia osaamisen jakamisen käytäntöjä meillä on ja meillä pitäisi olla?
 6. Miten rohkaisemme ideointiin ja erilaisiin kokeiluihin? Teemmekö me virheitä? Miten niihin suhtaudutaan, ovatko ne uhka vai mahdollisuus?
 7. Investoimmeko riittävästi kehittämiseen? Missä ovat suurimmat panostukset ja vielä huomioimattomat investointitarpeet?
 8. Onko osaamisen kehittämiselle liiketoimintastrategiaan linkitetyt tavoitteet? Mitkä ne ovat?
 9. Osallistuuko henkilöstö osaamisstrategian luomiseen ja päivittämiseen? Miten?
 10. Millainen esimerkki itse olen, kun puhutaan moderneista tavoista tehdä töitä ja oppia uutta?

Kuten todettua, esimiehen rooli oppimiskulttuurin rakentamisessa on iso. Hyvä uutinen on, ettei sitä tarvitse tehdä yksin. Edellä kuvatuilla kysymyksillä pääset yhdessä oman tiimisi kanssa lähemmäs toimivaa oppimisen strategiaa ja mukaansa tempaavaa toimintakulttuuria.

Rohkea johtaja haastaa organisaationsa kiireen – ja saa aikaan tuloksia

Kun kiireestä tulee pysyvä tila, johtajalta vaaditaan rohkeutta viheltää peli poikki

Mutta eihän niin voi tehdä, kun on kiire.

Vai voisiko sittenkin? Joskus tilanne vaatii reipasta toimintaa, eikä ajattelulle ole tilaa. Tällöin kuitenkin on kyse poikkeustilanteesta – tai ainakin pitäisi olla. Jos kiire on ns. normaali työnteon tapa, se syö organisaation tuloksenteon kykyä ja innovatiivisuutta. Lisäksi pitkään jatkuva poikkeustila väsyttää kaikkein aikaansaavinta viidennestä organisaation toimijoista, eli niitä ihmisiä jotka tekevät suurimman osan organisaation tuloksesta ja toiminnan kehittämisestä.

Kannattaakin silloin tällöin pysähtyä kysymään itseltään, onko meidän organisaatiollamme varaa käyttää aikaa kiireessä tehtyihin puolittaisiin päätöksiin, väsymyksestä syntyviin virheisiin, puutteelliseen tietoon, väärinymmärryksiin, sairauspoissaoloihin ja laskevaan laatuun.

Valmentavan johtajuuden paradoksi on, että pysähtymistä tarvitaan eniten juuri silloin, kun siihen ei olisi aikaa.

Esimies voi tukea siirtymistä kohelluksesta konkreettiseen tekemiseen yllättävän helposti ja myös kiireen keskellä kysymällä esimerkiksi seuraavista kolmesta asiasta:

1.Tärkeysjärjestyksestä (= palauta perusasioihin ja tarkoitukseen)

 • Mikä onkaan meidän tiimimme tärkein tehtävä?
 • Minkä tekemisestä asiakkaamme hyötyy kaikkein eniten juuri nyt?
 • Minkä tekemisestä asiakas ja me itse hyödymme eniten, kun katsotaan tätä hetkeä pidempää aikaväliä?
 • Miten varmistetaan, että edellä kertomasi asiat näkyvät molemmat kalenterissasi?
 • Onko kalenterissasi jotakin, jonka tekemisen voit jättää vähemmälle? Mitä pitäisi delegoida muualle?
 • Mikä auttaa sinua pitämään kiinni kalenteriisi jääneistä tehtävistä?
 • Onko pidemmän tähtäimen työlle varattu sinun mielestäsi riittävästi aikaa?

2. Resursseista, prosesseista ja tuesta
(= etsitään systeemistä kehitettävää ja tarjotaan tukea)

 • Onko tekemisen tielle syntynyt turhia prosesseja jotka syövät aikaa tärkeämmiltä asioilta?
 • Kuka tai mikä voi tukea turhien prosessien kumoamista?
 • Kenellä on valtuutus muuttaa käytäntöjä?
 • Millaista apua, tukea, osaamista, tietoa ym. tarvitset, jotta saat aikaan sen, mitä tarvitaan?
 • Mitä minä voin tehdä, jotta sinulla olisi hyvä tehdä työtäsi? Entä mitä sinä voit tehdä? (Ideoidaanpa hetki yhdessä.)

3.Yhteisestä tekemisestä ja tuloksesta
(=vahvista viestiä keskinäisestä tuesta ja yhteistyön hyödyistä)

 • Millaista apua tarvitset tehtävässäsi tiimiltä juuri nyt?
 • Miten varmistetaan, että sinun työstäsi kulkee riittävästi tietoa? Kenelle ja milloin viestien pitää lähteä?
 • Tarvitaanko riittävän viestinnän varmistamiseksi viestintäsuunnitelma? Millaisia asioita sinne pitäisi laittaa?
 • Miten toimimalla tuet kollegoitasi parhaiten oman työsi kautta?
 • Miten varmistat, ettei yhteistyö ja viestintä kollegoiden kanssa unohdu kiireessä?

Kysyttyäsi edellä listatut olet jo ISON askeleen edellä niitä, jotka toimivat kysymättä koskaan miksi ja miten. Näillä kysymyksillä saat haltuusi kiireen ja edistät tiimin pitkän tähtäimen kehittämistä.

Johtamisen olennaisin kysymys – vastauksineen

Rohkea johtajuus on ennen kaikkea jatkuvaa uudistumista, rohkeita kokeiluja ja yleisesti totutun kyseenalaistamista. Rohkea kysyy muun muassa silloin, kun suuri osa tekee samaa kuin muutkin tekevät tai sitä, mitä ennenkin on omassa yhteisössä tehty.

Kysymisen tielle lähteminen ei ole heikon itsetunnon omaavan esimiehen tai huonossa hapessa olevan työyhteisön valinta. Perinteinen oletus (jo sieltä Kekkosen ajoilta) on,  että johtajan / esimiehen tulee ”tietää vastaukset ja olla vahva” ja  alaisten tulee ”kuunnella nöyrästi ja tehdä kuten sanotaan”. Tai näinhän se perinteisesti on mennyt. Tai jos ei ole mennyt, niin salaisesti työntekijät jopa vielä tänäänkin saattavat toivoa, että älä nyt vaan ala coachata, vaan anna meille (valmis) vastaus.

Valmis vastaus esitettyyn kysymykseen on kuitenkin täysin turha, jos alunperin ei ole kysytty oikeita kysymyksiä. Siksi halusimme keskittää huomion seuraavassa Rohkean johtajan aamiaisherättelyssä johtajuuden ja esimiestyön ajankohtaisiin ydinkysymyksiin.

Keskitymmekin lokakuun herättelyssä yhden kysymyksen metsästämiseen ja haastamme samalla sinut kysymään kanssamme! Olennaisen kysymyksen pohtiminen on jo itsessään hedelmällistä. Kysymyksen löydyttyä vastauksen etsiminen on jo suhteellisen kivaa puuhaa (ainakin useimmiten).

Osallistu siis johtamisen olennaisten kysymysten metsästykseen ja voit myös samalla voittaa vastauksen ohella mahdollisuuden sparrata omaa kysymystäsi hieman normaalia pidemmälle osallistumalla arvontaan.

Millaisia kysymyksiä toivomme sinulta?

Lokakuisen parituntisen aikana haluamme etsiä rohkeita vastauksia juuri niihin kysymyksiin, joita sinä pohdit, kun suunnittelet oman organisaatiosi toimintaa ja kehität omaa/organisaatiosi johtamista. Kysymyksesi voivat olla:

 • Kaikenlaisia kysymyksiä! Voit esittää minkä tahansa kysymyksen, haasteen tai tavoitteen, jokä liittyy juuri sinun tilanteeseesi ja kehittymiseesi oman organisaatiosi johtajana.
 • Voit myös esittää oman näkemyksesi siitä, mikä tulee olemaan johtamisen seuraava haaste tai trendi.

Mihin voit kysymyksesi tai keskustelunavauksesi lähettää?

Kuka kysymyksiin vastaa?

Kysymyksiisi vastaavat 10.10. tilaisuudessa Rohkean Johtamisen Lähettiläät, Johdon, esimiesten ja asiantuntijoiden Coachit Heli ja Ranja. Sekä tietysti koko upea herättelyporukka.

Mitä saan kun vastaan?

 1. Saat tilaisuuden jäsentää omia ajatuksiasi esimerkiksi yhdeksi kysymykseksi. Joskus kysymyksen löytäminen on vastauksen löytymistä tärkeämpää.
 2. Saat 10.10. herättelyssämme näkökulmia juuri siihen asiaan, mihin etsit vastausta
 3. Saat sähköpostiin kaikista esitetyistä kysymyksistä ja vastauksista yhteenvedon
 4. Osallistut arvontaan, jonka palkintona on 2 kpl rohkean johtajan 90 min yksilöcoachauksia (kasvokkain Helsingissä tai virtuaalisesti Skypen välityksellä)
 5. Saat olla mukana rakentamassa tulevaisuuden näkemystä rohkeasta johtajuudesta

Mitä siis tehdä seuraavaksi?

Lähetä kysymyksesi ja ilmoittaudu mukaan Aamiaisherättelyyn. Toimi heti, linkki: http://www.rohkeajohtaja.fi/ilmoittaudu-mukaan-seuraavaan-ilmaiseen-aamiaisherattelyyn/

Kuinka herätellä nukkuvat projektit kesän jäljiltä?

Jokainen meistä – pappi, lukkari, esimies ja osastopäällikkö – palaa lomalta erilaisessa vireessä. Jokaisella meistä on oma tapamme päästä taas kiinni hyvään, tehokkaaseen arkeen.

Kesälomien päättyessä on tärkeää, että työyhteisö saa nopeasti kiinni arjen rytmistä. Tehokkaaseen alkuun ei tarvita paljon, mutta johtajana on hyvä muistaa kysyä olennaiset kysymykset ja huomioida ihmisten erilaisuus toiminnan käynnistyessä täydellä teholla.

Hyödynnä siis lomalla ladatut akut ja helpota työyhteisön paluuta arkeen esimerkiksi seuraavien kysymysten kautta:

 • Minkä asioiden tekeminen ja mitkä projektit ovat kokonaistavoitteen kannalta tärkeimpiä?
 • Mitkä ovat sellaisia perustehtäviä, joiden moitteeton toimiminen ja joiden hoitamiseen liittyvä tiedonkulku on lomien jälkeen erikseen varmistettava?
 • Mistä asioista työntekijäsi motivoituvat – mikä voisi auttaa heitä yksilöinä nopeasti kiinni tärkeimpiin hankkeisiin?
 • Kuinka koko yhteistä tiimin tekemistä voisi suunnata niin, että kaikki tekevät sitä, mikä on juuri nyt olennaista?
 • Millä varmistat, että tiimi kokee myös arjen kiireiden iskiessä itsensä osaksi jotain suurempaa kuin ’vain työ’ (esimerkiksi tarkoituksellista työtä, työuransa parasta tiimiä tai asiakkaan auttamista)?
 • Teitkö muistiinpanoja syksyä varten? Vilkaise ne läpi ja katso saatko palautettua mieleesi taannoiset ideasi.
  Kyllä: hyödynnä palanneet ideat ja seuraa miten ne ovat jalostuneet loman aikana.
  Ei: Jos et tavoita enää taannoista ajatusta muistiinpanojesi takana, älä harmistu. Niin käy monille muillekin. Mieti miten voit muuttaa muistiinpanotekniikkaasi niin, että ideat tallentuvat paremmin.

Hyväntuulisen tehokasta syyskautta!

Mikä tökkii, ettei kulttuuri uudistu nopeammin?

Oletko joskus miettinyt sitä, miten saisit oman organisaatiosi uudistumaan nopeammin? Oletko ihmetellyt sitä, miksei toiminta uudistu, vaikka aiheesta kuinka johtoryhmässä puhutaan? 

Juttelin hetki sitten nuoren lahjakkaan koulutetun nuoren kanssa. Hän oli osallistunut työnhaun koulutukseen, jota oli vetänyt yksi alalla tunnustetuista osaajista. Koulutuksen järjestäjäkin oli alalla mainetta niittänyt organisaatio.

Keskustelumme tilaisuuden annista oli varsin mielenkiintoinen.

Minä: Millainen kokemus koulutus oli? 

Nuori: Se oli turha tilaisuus. Ei hyödyllinen.

Minä: No kuinka niin?

Nuori: Kouluttaja kertoi meille vinkkejä, jotka ei enää tänä päivänä toimi. CV:n viilaamista ja semmoista. Ei työnhakua niillä enää tänä päivänä tehdä.

Minä: Mutta eikös valtaosaan hauista kuitenkin vaadita CV?

Nuori: Niin mutta kun se ei ole se olennaisin asia.

Minä: No mikä sinusta on olennaista?

Nuori: No me siitä tauolla keskusteltiin muiden kanssa, että me oltas haluttu keskustella näistä asioista eikä kuunnella kun joku kertoo itsestäänselvyyksiä. Kun meidän ikäiset nyt vaan on valmiita keskustelemaan asioista. Ei me kokoonnuta yhteen kuulemaan kun joku kertoo, miten asiat ovat joskus olleet. Me tiedetään noi perusasiat jo ja mitä ei tiedetä, me osataan kyllä ottaa niistä selvää. Paljon enemmän minä saan näistä meidän keskusteluista kun jostain luennosta.

Keskustelumme herätti minussa ”radikaalin” ajatuksen: Mitä jos rakentaisimme yrityksissä ja koulutusorganisaatioissa menestyksen sen pohjalle, mitä emme tiedä?

Pieni hetki keskustelumme jälkeen osallistuin Henry ry:n tilaisuuteen, jossa henkilöstöalan ihmiset (jotka mm. kehittävät rekrytointikäytäntöjä) kokoontuivat vuoden 2016 henkilöstöteon julkistukseen. Seminaarissa Psykologian professori Kirsti Lonka kysyi yleisöltä, tiedämmekö me, mitä on ”käänteinen oppiminen”. Osa yleisöstä tiesi, osa ei. Muutama saattoi googlata termin, joka perusteiltaan tarkoittaa, että ensin otetaan jostain asiasta selvää (katsotaan vaikka video) ja sitten siitä kokoonnutaan keskustelemaan. Diginatiiveille termiä ei olisi tarvinnut selittää. He olisivat hakeneet sen webistä hetkessä.

Suomalainen yhteiskunta ja opetus ovat perinteisesti olleet hyvin tietointensiivisiä. 

LUT:in tietojohtamisen professori Aino Kiannon ja Intellectual Capital and Value Creation -tutkimushankeen mukaan suomalaisten yritysten vahvuus on, että me rakennamme luottamukselle ja inhimilliselle pääomalle (osaamiselle), mutta heikkous se, ettemme uskalla tarpeeksi tehdä päätöksiä tai ottaa harkittujakaan riskejä. Koulutuksessa helpoin tapa välttää riskejä on tehdä (luento)materiaali, jonka kouluttaja hallitsee täysin. Ei ainakaan synny virheitä, pysytään aikataulussa eikä tule niitä karmeita hiljaisia hetkiä (mikä on monen kouluttajan painajainen).

Mitä enemmän pohdin tätä aihetta, sitä enemmän vahvistuu oma haluni edistää tietämyksen syntymistä ja tietoiseksi tulemisen taitoja keskustellen ja kysellen, dialogissa muiden kanssa. Dialogi (kuten päätökset ja riskinottokin) on omalla tavallaan pelottava laji, mutta ilman sitä on vaikea saada aikaan kulttuurin uudistumista ja isoja massoja liikuttavia kehitysloikkia:

 • Uraauurtavakin tutkimus voi jäädä triviaaliin, jos siitä ei keskustella ja jos tuloksia ei hyödynnetä eteenpäin.
 • Paras tiimin tulos ei välttämättä synny parhailla yksilöosaajilla, vaan sillä, että annetaan ideointi- ja toimintavaltuudet niille, joilla on suurin halu kehittää toimintaa.
 • Kulttuurinuudistus on vaikeaa, jos ainoastaan tiedämme miten asiat ovat – jos uudistuksen tukena ei ole riittävästi yhdessä/ääneen ajattelua ja yhdessä tekemistä.

Mitä luulet, että sinun organisaatiossasi tapahtuisi, jos oppiminen ja uuden kehittäminen lähtisikin aina liikkeelle yhdestä hyvin määritellystä kysymyksestä, asioiden ihmettelystä yhdessä, tiedon ja mielipiteiden tutkimisesta? Ja mitä tapahtuisi, jos kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa näkyisi luottamus siihen, että paras tulos syntyy siitä, kun ihmiset, heidän ajattelunsa ja tekemisensä kohtaavat?

Heli Koistinen
Rohkean johtajuuden lähettiläs, Coach (ACC)
rohkeajohtaja.fi